Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:06 | 01/10/2023
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
7.47 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
28/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 26°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:44
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0