Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:49 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:40
Mưa vừa
Bình Dương
Đã cập nhật 17 phút trước
Mây rải rác 29°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:44
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

6.97

Tin tức thời tiết