Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:08 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:59
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Mây rải rác 32°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:56
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0