Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:15 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
36.4/ 28.5°
Sáng/Tối
28.9/ 35.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:04
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.3/ 29.5°
Sáng/Tối
27.6/ 35.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:04
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.9/ 29.9°
Sáng/Tối
27.4/ 34.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.7/ 30.1°
Sáng/Tối
27.3/ 38.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.2/ 29.1°
Sáng/Tối
28.2/ 37.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29.8°
Sáng/Tối
27.8/ 35.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 29.8°
Sáng/Tối
27.9/ 35.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.5/ 29.2°
Sáng/Tối
27.3/ 38.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 30.6°
Sáng/Tối
28.6/ 38°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 30.2°
Sáng/Tối
28.9/ 37.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:05
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 2 phút trước
Mây thưa 29.4°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 36.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:04
Thấp/Cao

27.3°/39.8°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

26.1 °C

Chỉ số UV

0