Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:39 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
18/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Mây cụm
Bình Dương
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Thấp/Cao

17°/31°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.16 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0