Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:57 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 27°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:12
Thấp/Cao

26°/35°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

7 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0