Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:05 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:47
Mưa vừa

13:00

29°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
3.65 km/giờ

16:00

27°C / 31°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
2.65 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.38 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.9 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:46
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.96 km/giờ

04:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.95 km/giờ

07:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.96 km/giờ

10:00

27°C / 29°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
3.54 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
5.05 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.49 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
3.87 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
4.13 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:46
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
5.54 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
5.34 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
5.37 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
6.87 km/giờ

13:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
7.4 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
6.48 km/giờ

19:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
5.11 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
3.85 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:45
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.45 km/giờ

04:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.97 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.48 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
7.03 km/giờ

13:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
5.36 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
5.47 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
3.42 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.37 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:44
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.78 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.23 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.98 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
4.64 km/giờ

13:00

30°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
4.86 km/giờ

16:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
4.29 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
2.58 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.91 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:44
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.92 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.99 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.45 km/giờ

10:00

29°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
4.27 km/giờ
Bình Dương
Đã cập nhật 14 phút trước
Mây cụm 29°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:47
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

8.35