Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:00 | 22/09/2023
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:49
Mưa vừa

01:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.73 km/giờ

04:00

26°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.58 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.26 km/giờ

10:00

30°C / 36°C
Mây cụm Mây cụm
68%
1.26 km/giờ

13:00

32°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
60%
1.3 km/giờ

16:00

30°C / 35°C
Mưa vừa Mưa vừa
71%
2.59 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
2.51 km/giờ

22:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
3.34 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:48
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.33 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.01 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.46 km/giờ

10:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
2.31 km/giờ

13:00

29°C / 34°C
Mưa vừa Mưa vừa
73%
2.01 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
0.49 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
2.18 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
2.99 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:48
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.35 km/giờ

04:00

25°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
4.06 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.11 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.76 km/giờ

13:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.42 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.43 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
1.87 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
2.58 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:47
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.93 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.2 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.09 km/giờ

10:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.38 km/giờ

13:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
3.87 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.97 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
2.51 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
2.76 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:46
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
3.26 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
4.39 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.42 km/giờ

10:00

28°C / 33°C
Mưa vừa Mưa vừa
82%
4.33 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
5.22 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
5.67 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
4.52 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
5.44 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 27°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:50
Thấp/Cao

25°/32°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0