Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:55 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:04
Mây thưa
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
23/ 34°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:04
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 37°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:04
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Mây thưa 27°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:04
Thấp/Cao

23°/37°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

2.64