Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:12 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa nhẹ
Bình Dương
Đã cập nhật 23 phút trước
Ít mây 31°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:10
Thấp/Cao

25°/34°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.66 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

6.79