Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:35 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
32.4/ 26.2°
Sáng/Tối
25.6/ 31.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 26.6°
Sáng/Tối
25.1/ 30.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.2°
Sáng/Tối
25.5/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 26.7°
Sáng/Tối
24.2/ 30.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 25.6°
Sáng/Tối
25.3/ 28.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.3°
Sáng/Tối
25/ 31.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.9°
Sáng/Tối
25.9/ 30.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.5°
Sáng/Tối
25.4/ 30.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.1°
Sáng/Tối
25.9/ 30.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.3°
Sáng/Tối
25.5/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.2°
Sáng/Tối
24.4/ 32.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.1°
Sáng/Tối
25.7/ 31.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.5°
Sáng/Tối
25.9/ 30.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 26.5°
Sáng/Tối
25.6/ 30.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26.8°
Sáng/Tối
25.3/ 31.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Mưa nhẹ 33.1°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 41°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Thấp/Cao

25.9°/34°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.2 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

10.87