Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:55 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:30
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:28
Mưa nhẹ
Bình Dương
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:31
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.54