Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:33 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
34.1/ 26.6°
Sáng/Tối
27/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:02
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.1/ 26.9°
Sáng/Tối
24.8/ 31.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:02
Mây thưa
Ngày/Đêm
37/ 28.6°
Sáng/Tối
24.9/ 32.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.8/ 27.5°
Sáng/Tối
26/ 28.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.2/ 27.9°
Sáng/Tối
26.9/ 29.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.5/ 26.9°
Sáng/Tối
26.8/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.2/ 26.1°
Sáng/Tối
25.1/ 28.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.1/ 28°
Sáng/Tối
24.3/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:03
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.3/ 27.4°
Sáng/Tối
25.6/ 29.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38.6/ 27.9°
Sáng/Tối
25.5/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.7/ 28.1°
Sáng/Tối
26.3/ 29.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.6/ 27.7°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.2/ 28.6°
Sáng/Tối
27.3/ 29.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.2/ 28.2°
Sáng/Tối
27.1/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:03
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36/ 27.6°
Sáng/Tối
27.1/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:03
Nhiều mây
Đã cập nhật 18 phút trước
Bầu trời quang đãng 27.1°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:02
Thấp/Cao

24.8°/38.8°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

0.56