Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:12 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
30.7/ 25.5°
Sáng/Tối
24.1/ 27.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.7/ 25.4°
Sáng/Tối
24.2/ 26.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.3/ 25.7°
Sáng/Tối
24.9/ 26.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.3/ 26°
Sáng/Tối
24.1/ 27.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.1/ 25.1°
Sáng/Tối
24.8/ 27.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.2/ 25.6°
Sáng/Tối
24.3/ 26.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25.2°
Sáng/Tối
24.3/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 24.5°
Sáng/Tối
25.7/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 25.7°
Sáng/Tối
25.6/ 27.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.6°
Sáng/Tối
25.5/ 26.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.8°
Sáng/Tối
24.3/ 26.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:34
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 25.9°
Sáng/Tối
24.8/ 27.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 25.3°
Sáng/Tối
24.3/ 26.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 23.5°
Sáng/Tối
24.7/ 26.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 23.3°
Sáng/Tối
22.3/ 24.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.3/ 22°
Sáng/Tối
23.6/ 24.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.1/ 22.8°
Sáng/Tối
21.9/ 24.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24.1/ 23.7°
Sáng/Tối
21.9/ 24.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 23.4°
Sáng/Tối
22.3/ 24.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 24.7°
Sáng/Tối
24.3/ 25.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 24.4°
Sáng/Tối
23/ 26.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.4°
Sáng/Tối
24.4/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.3°
Sáng/Tối
24.4/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24.4/ 26.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.9°
Sáng/Tối
24.5/ 26.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24.5°
Sáng/Tối
23/ 25.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 25.3°
Sáng/Tối
24.4/ 26.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.1°
Sáng/Tối
24.8/ 27.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 25°
Sáng/Tối
24.4/ 27.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 25.7°
Sáng/Tối
24.7/ 26.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:43
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 26.9°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Thấp/Cao

24.2°/32.8°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

0