Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:28 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
34.1/ 27.6°
Sáng/Tối
28.5/ 29.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 27.7°
Sáng/Tối
28.7/ 29.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 28.7°
Sáng/Tối
28.9/ 31.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 27.5°
Sáng/Tối
29.6/ 29.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.7°
Sáng/Tối
28.7/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.9°
Sáng/Tối
27.4/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 27.7°
Sáng/Tối
28.7/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 27.1°
Sáng/Tối
28.4/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27.8°
Sáng/Tối
27/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.7°
Sáng/Tối
27.7/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.5°
Sáng/Tối
27.2/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.2°
Sáng/Tối
27.2/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 28°
Sáng/Tối
27.6/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.9°
Sáng/Tối
27.8/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.8°
Sáng/Tối
27/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 28°
Sáng/Tối
26.6/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 27°
Sáng/Tối
27.9/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.4°
Sáng/Tối
28/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.3°
Sáng/Tối
28/ 27.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.6°
Sáng/Tối
27.5/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.5°
Sáng/Tối
27.1/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 26.5°
Sáng/Tối
27.6/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 26.8°
Sáng/Tối
27.5/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 26.5°
Sáng/Tối
27.5/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 26.4°
Sáng/Tối
26.4/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26.4°
Sáng/Tối
27.6/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26.8°
Sáng/Tối
28/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 26.7°
Sáng/Tối
26.9/ 28.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.1°
Sáng/Tối
26.3/ 27.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 2 phút trước
Mưa nhẹ 32.6°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 39.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:10
Thấp/Cao

27.4°/37.6°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0.51