Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:41 | 09/12/2023
Thấp/Cao
25.5/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.6/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.9/ 29.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
32.2/ 32.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
32.4/ 32.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28/ 27.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
25.1/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:30
Thấp/Cao

23.6°/33.3°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.72 km/giờ

Điểm ngưng

22.1 °C

Chỉ số UV

0