Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:02 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
35.9/ 29°
Sáng/Tối
27.1/ 39.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.8/ 29.7°
Sáng/Tối
27.5/ 38.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37/ 29.7°
Sáng/Tối
27.9/ 38.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.4/ 30.6°
Sáng/Tối
27.9/ 38.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.3/ 28.9°
Sáng/Tối
28.9/ 38.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.5/ 30.5°
Sáng/Tối
27/ 40.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 30.4°
Sáng/Tối
28.2/ 40.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:06
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 28.7°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 31.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:06
Thấp/Cao

27.5°/41.2°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.13 km/giờ

Điểm ngưng

22.9 °C

Chỉ số UV

0.77