Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:09 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
34.5/ 27.3°
Sáng/Tối
28.8/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 26.7°
Sáng/Tối
27.6/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 27.6°
Sáng/Tối
27.6/ 30.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26.6°
Sáng/Tối
28.6/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 27.9°
Sáng/Tối
27.4/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27.9°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 27.9°
Sáng/Tối
27.9/ 28.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.6°
Sáng/Tối
27.4/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 26.9°
Sáng/Tối
27.3/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.9°
Sáng/Tối
27.2/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.4°
Sáng/Tối
28.2/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.7°
Sáng/Tối
28.1/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 26.8°
Sáng/Tối
27.8/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.9°
Sáng/Tối
27.3/ 27.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.8°
Sáng/Tối
26/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.5°
Sáng/Tối
26.3/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 26.7°
Sáng/Tối
25.4/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.1°
Sáng/Tối
26.2/ 27.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.2°
Sáng/Tối
26.1/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.9°
Sáng/Tối
27.5/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.5°
Sáng/Tối
27.5/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.7°
Sáng/Tối
26.3/ 27.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.9°
Sáng/Tối
26.9/ 26.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 26.2°
Sáng/Tối
26.1/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.4°
Sáng/Tối
26.7/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.2°
Sáng/Tối
26.8/ 26.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 25.3°
Sáng/Tối
25.9/ 25.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.5°
Sáng/Tối
26.9/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.5°
Sáng/Tối
26.5/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 31.9°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 37.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:12
Thấp/Cao

26.8°/36.4°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.64 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

0.19