Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:14 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
29.7/ 25.5°
Sáng/Tối
25.1/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:29
Mưa vừa

10:00

26.2°C / 26.8°C
Mây rải rác Mây rải rác
82%
2.07 km/giờ

13:00

29.8°C / 33.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
1.69 km/giờ

16:00

31°C / 36.4°C
Mây cụm Mây cụm
63%
2.07 km/giờ

19:00

27°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
83%
3.07 km/giờ

22:00

25.8°C / 26.4°C
Mây cụm Mây cụm
89%
2.27 km/giờ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.7°
Sáng/Tối
24.8/ 29.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Mưa vừa

01:00

24.4°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.83 km/giờ

04:00

24.1°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.53 km/giờ

07:00

24.3°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.93 km/giờ

10:00

28°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
3.37 km/giờ

13:00

31.5°C / 35.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
1.94 km/giờ

16:00

31.1°C / 35.1°C
Mây cụm Mây cụm
64%
3.18 km/giờ

19:00

25.8°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.5 km/giờ

22:00

24.3°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.33 km/giờ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.5°
Sáng/Tối
23.8/ 30.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Mây rải rác

01:00

24.1°C / 25.4°C
Mây cụm Mây cụm
91%
0.44 km/giờ

04:00

23.4°C / 24.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.53 km/giờ

07:00

24.6°C / 24.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.17 km/giờ

10:00

28.8°C / 31.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
68%
1.48 km/giờ

13:00

31.2°C / 34.3°C
Mây rải rác Mây rải rác
57%
0.18 km/giờ

16:00

30.6°C / 34.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
2.01 km/giờ

19:00

26.8°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
3.75 km/giờ

22:00

25.8°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.22 km/giờ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.8°
Sáng/Tối
24.1/ 29.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:30
Mây cụm

01:00

24.1°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.53 km/giờ

04:00

24.6°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.64 km/giờ

07:00

24.8°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.73 km/giờ

10:00

29.4°C / 33.8°C
Mây cụm Mây cụm
71%
1.94 km/giờ

13:00

31.9°C / 35.5°C
Mây cụm Mây cụm
59%
1.56 km/giờ

16:00

29.1°C / 33.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
3.11 km/giờ

19:00

27.7°C / 27.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
3.01 km/giờ

22:00

25.4°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.3 km/giờ
Ngày/Đêm
29.8/ 26°
Sáng/Tối
24.4/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mưa nhẹ

01:00

24.5°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.33 km/giờ

04:00

24.1°C / 24.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.3 km/giờ

07:00

24.3°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.43 km/giờ

10:00

29.9°C / 32.4°C
Mây rải rác Mây rải rác
66%
1.96 km/giờ

13:00

32.2°C / 36.9°C
Mây rải rác Mây rải rác
57%
1.44 km/giờ

16:00

31.9°C / 36.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
2.21 km/giờ

19:00

26.3°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
2.4 km/giờ

22:00

25.6°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.87 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 26.4°
Sáng/Tối
24.5/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:31
Mây rải rác

01:00

25.5°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.89 km/giờ

04:00

24.3°C / 24.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.59 km/giờ

07:00

24.1°C / 25.5°C
Mây cụm Mây cụm
84%
0.83 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 27.9°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 27.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:29
Thấp/Cao

23.3°/32.1°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.2 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

1.51