Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:04 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
32.4/ 28.3°
Sáng/Tối
27.2/ 35°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 27.1°
Sáng/Tối
27.5/ 30.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27.3°
Sáng/Tối
26/ 30.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.5°
Sáng/Tối
26.7/ 32.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 28.7°
Sáng/Tối
25.7/ 31.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.8°
Sáng/Tối
26.5/ 32.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.5°
Sáng/Tối
25.8/ 32.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.8°
Sáng/Tối
25.4/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 24.3°
Sáng/Tối
25.7/ 24.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 25.2°
Sáng/Tối
24.9/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 31.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 37.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Thấp/Cao

25.1°/36.1°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.65 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

5.62