Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:42 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
32.3/ 25.9°
Sáng/Tối
24.2/ 29.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.4/ 25.5°
Sáng/Tối
24.2/ 30.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.8/ 25.9°
Sáng/Tối
23.1/ 29.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.6/ 25.6°
Sáng/Tối
23.3/ 32.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.3/ 26.3°
Sáng/Tối
24.6/ 32.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.4/ 26.5°
Sáng/Tối
24/ 32.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 26.2°
Sáng/Tối
25.2/ 33.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.2/ 25.7°
Sáng/Tối
25.1/ 32.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 24.2°
Sáng/Tối
24/ 32.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26.7°
Sáng/Tối
23.8/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.6°
Sáng/Tối
23/ 31.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 24.1°
Sáng/Tối
24.7/ 31.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 23.1°
Sáng/Tối
23.2/ 31°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
25.2/ 23.2°
Sáng/Tối
19/ 29.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.5/ 22.5°
Sáng/Tối
20.2/ 30.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:36
Nhiều mây
Đã cập nhật 25 phút trước
Mây rải rác 31.6°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 35.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:30
Thấp/Cao

23°/33.3°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.43 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

8.62