Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:38 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
34.6/ 28.1°
Sáng/Tối
26.1/ 35.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.8/ 29.2°
Sáng/Tối
27.2/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.9/ 29°
Sáng/Tối
26.1/ 33.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 26.1°
Sáng/Tối
25.3/ 32.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 25.7°
Sáng/Tối
24/ 28.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.7/ 25.4°
Sáng/Tối
24.7/ 29.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 24.9°
Sáng/Tối
25.9/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24.1°
Sáng/Tối
24.1/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 25.5°
Sáng/Tối
24.4/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.2°
Sáng/Tối
24.5/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 24.6°
Sáng/Tối
24.5/ 27.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 25.4°
Sáng/Tối
23.9/ 29.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 26.9°
Sáng/Tối
24.7/ 31.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.2°
Sáng/Tối
24.1/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Mưa vừa
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 29.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Thấp/Cao

26.1°/36.5°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.98 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0