Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:22 | 23/07/2024
Thấp/Cao
26.9/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.4/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.8/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.8/ 30.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
31.3/ 31.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30.9/ 30.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.7/ 27.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.8/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây thưa
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 32.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Thấp/Cao

25.8°/33°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.78 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

11.99