Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:23 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
31.9/ 25.2°
Sáng/Tối
23.3/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.2°
Sáng/Tối
24.7/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.7°
Sáng/Tối
23.3/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.9°
Sáng/Tối
23.1/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 24.1°
Sáng/Tối
23.3/ 30.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 25.3°
Sáng/Tối
23.8/ 30.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.1/ 26.8°
Sáng/Tối
24.8/ 31.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.5/ 25.1°
Sáng/Tối
24/ 31.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.8/ 25.1°
Sáng/Tối
25.2/ 32.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.1°
Sáng/Tối
25/ 32.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Thấp/Cao

23.7°/31.7°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.74 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

7.73