Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:57 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
31.8/ 25.8°
Sáng/Tối
23.7/ 30.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.4/ 25.1°
Sáng/Tối
24.4/ 29.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.6/ 25.8°
Sáng/Tối
24.4/ 30.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.6/ 25.2°
Sáng/Tối
23.8/ 33.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 26.6°
Sáng/Tối
23.8/ 32.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.3/ 25.6°
Sáng/Tối
24.7/ 32°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.1°
Sáng/Tối
24.6/ 31.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Nhiều mây
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 32.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Thấp/Cao

23.4°/32.4°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.83 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

4.11