Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:26 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
25.9/ 24.3°
Sáng/Tối
25/ 26.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 24.1°
Sáng/Tối
24.5/ 25.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 24.1°
Sáng/Tối
24.6/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 24.4°
Sáng/Tối
24.9/ 24.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.6/ 24.2°
Sáng/Tối
23.1/ 26.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 25.4°
Sáng/Tối
23.6/ 28.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 26.2°
Sáng/Tối
24.4/ 30.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Thấp/Cao

25°/26.1°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.31 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0.08