Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:42 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
29.7/ 25.7°
Sáng/Tối
25.8/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.1/ 25.5°
Sáng/Tối
24.1/ 29.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.3/ 26.3°
Sáng/Tối
24.8/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.7/ 25.6°
Sáng/Tối
24.8/ 33.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 25.9°
Sáng/Tối
24.1/ 32.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 25.9°
Sáng/Tối
24.6/ 32.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.5°
Sáng/Tối
24.1/ 31.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 26.1°
Sáng/Tối
24.4/ 33.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 26.5°
Sáng/Tối
25.4/ 32.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.6/ 26.8°
Sáng/Tối
24.7/ 33.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:33
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.7/ 24.8°
Sáng/Tối
24.1/ 33.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.7°
Sáng/Tối
23.4/ 33.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 22.9°
Sáng/Tối
23/ 28.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

8.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:34
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.3/ 24.2°
Sáng/Tối
20.8/ 30.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:35
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28.2/ 24.8°
Sáng/Tối
22.1/ 30.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:35
Mây thưa
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 26.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Thấp/Cao

24.9°/32.1°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.79 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0