Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:36 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27.5/ 25.9°
Sáng/Tối
25.3/ 26.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 25.8°
Sáng/Tối
25.9/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 25.3°
Sáng/Tối
25.3/ 25.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 26.1°
Sáng/Tối
25.4/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26°
Sáng/Tối
26.4/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26°
Sáng/Tối
26.6/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.6°
Sáng/Tối
26.1/ 27.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.9°
Sáng/Tối
26.2/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 25.9°
Sáng/Tối
26.5/ 26.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25.5°
Sáng/Tối
26.5/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26°
Sáng/Tối
25.6/ 26.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 25.1°
Sáng/Tối
25.7/ 25.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24.2°
Sáng/Tối
25.5/ 26.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 25.4°
Sáng/Tối
25.4/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 25.6°
Sáng/Tối
25.9/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25.5°
Sáng/Tối
25.8/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 25.9°
Sáng/Tối
25.5/ 25.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25.8°
Sáng/Tối
25.3/ 25.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 25.7°
Sáng/Tối
25.2/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.3°
Sáng/Tối
26/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.2°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.3°
Sáng/Tối
25.9/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26°
Sáng/Tối
25.9/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 25.1°
Sáng/Tối
25.1/ 27.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.3°
Sáng/Tối
25.9/ 26.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.5°
Sáng/Tối
25/ 26.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.2°
Sáng/Tối
25.6/ 26.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 26.5°
Sáng/Tối
26.2/ 27.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25.7°
Sáng/Tối
26.3/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.3°
Sáng/Tối
26.4/ 27.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 31.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Thấp/Cao

24.7°/31.9°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.07 km/giờ

Điểm ngưng

28 °C

Chỉ số UV

1.02