Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:56 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
30.4/ 26°
Sáng/Tối
25.9/ 30.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa

16:00

32.3°C / 39.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
80%
3.34 km/giờ

19:00

30°C / 37.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
83%
2.47 km/giờ

22:00

28.1°C / 32.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.03 km/giờ
Ngày/Đêm
27.4/ 24.2°
Sáng/Tối
24.9/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa nhẹ

01:00

25.9°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.6 km/giờ

04:00

25°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.65 km/giờ

07:00

25.5°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.59 km/giờ

10:00

27.1°C / 30.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
6.8 km/giờ

13:00

26.2°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
5.85 km/giờ

16:00

26.1°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
4.27 km/giờ

19:00

25.4°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.5 km/giờ

22:00

24.8°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.97 km/giờ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.5°
Sáng/Tối
25/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa vừa

01:00

24.7°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.82 km/giờ

04:00

24.6°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.57 km/giờ

07:00

26°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.12 km/giờ

10:00

28.2°C / 32.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
78%
4.74 km/giờ

13:00

28.1°C / 33.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
80%
5.52 km/giờ

16:00

27.4°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
4.97 km/giờ

19:00

26.3°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.1 km/giờ

22:00

25.3°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.39 km/giờ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.3°
Sáng/Tối
24.5/ 28.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa vừa

01:00

24.3°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.71 km/giờ

04:00

24.8°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.11 km/giờ

07:00

25.5°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.53 km/giờ

10:00

29.1°C / 34.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
6.27 km/giờ

13:00

29°C / 33.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
5.76 km/giờ

16:00

28.3°C / 33.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
6.3 km/giờ

19:00

26°C / 27.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
5.02 km/giờ

22:00

25.9°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.7 km/giờ
Ngày/Đêm
24.7/ 24.4°
Sáng/Tối
24.8/ 25.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa vừa

01:00

25.7°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
4.99 km/giờ

04:00

24.5°C / 25.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
2.85 km/giờ

07:00

25.8°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
3.99 km/giờ

10:00

24.2°C / 25.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
4.08 km/giờ

13:00

25.4°C / 26.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
4.94 km/giờ

16:00

25.6°C / 26.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
4.43 km/giờ

19:00

24°C / 25.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
2.63 km/giờ

22:00

24.1°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
3.76 km/giờ
Ngày/Đêm
24.6/ 24.6°
Sáng/Tối
24.1/ 24.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa vừa

01:00

25°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
3.52 km/giờ

04:00

24.6°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
4.24 km/giờ

07:00

24.5°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
4.43 km/giờ

10:00

24.6°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
4.96 km/giờ

13:00

24°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
5.37 km/giờ
Đã cập nhật 12 phút trước
Mưa vừa 32.4°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 39.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Thấp/Cao

24.4°/32.8°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

5.55 km

Gió

3.65 km/giờ

Điểm ngưng

27.6 °C

Chỉ số UV

2.82