Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:28 | 28/03/2023
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.96
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.54
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.26
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
8.13
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
10.5
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
10.92
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
9.55
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
6.63
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
3.71
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
1.44
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0.38
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.97
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.28
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
6.79
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
10.48
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
13.04
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
13.55
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
11.85
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
8.68
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
4.87
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
1.89
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0.39
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây rải rác
Đã cập nhật 7 phút trước
Mây cụm 25°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:54
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.97 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0