Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 08:28 | 20/01/2022
Chỉ số UV
1.87
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Ít mây
Chỉ số UV
4.35
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Ít mây
Chỉ số UV
7.11
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Ít mây
Chỉ số UV
8.09
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Ít mây
Chỉ số UV
8.47
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
7.28
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
5
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
2.59
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.86
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0.13
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0.31
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.43
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Ít mây
Chỉ số UV
3.31
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Ít mây
Chỉ số UV
5.41
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Ít mây
Chỉ số UV
7.68
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
8.03
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
6.91
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
4.96
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.57
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.86
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.13
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0.48
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây thưa
Bình Định
Đã cập nhật 26 phút trước
Ít mây 22°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:36
Thấp/Cao

21°/25°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.53 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

1.87