Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:11 | 13/07/2024
Thấp/Cao
26.7/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.9/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.6/ 27.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.4/ 30.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.6/ 30.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
25.1/ 25.9°
Tầm nhìn
5.93 km
Áp suất

1003 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
25.5/ 25.5°
Tầm nhìn
7.8 km
Áp suất

1004 mb

Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:14
Thấp/Cao

25.9°/32.7°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.37 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

9.13