Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:12 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

996 mb

Gió

14.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:27
Mưa vừa
Bình Định
Đã cập nhật 2 phút trước
Mưa cường độ nặng 25°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:37
Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.74 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0