Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:41 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
31.2/ 27.5°
Sáng/Tối
27/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27°
Sáng/Tối
25.6/ 29.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:56
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32.5/ 28.6°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.7/ 27°
Sáng/Tối
27.9/ 30.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.9°
Sáng/Tối
26.7/ 30.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.5/ 27.9°
Sáng/Tối
26.1/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.5/ 26.1°
Sáng/Tối
27.7/ 30.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:57
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.1/ 27.4°
Sáng/Tối
26.5/ 31.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

9.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 28.6°
Sáng/Tối
27.4/ 31.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.2°
Sáng/Tối
27.1/ 31.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.3/ 28.2°
Sáng/Tối
27.7/ 31.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 27.1°
Sáng/Tối
27.6/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 27.6°
Sáng/Tối
26.3/ 29.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 26.7°
Sáng/Tối
25.7/ 27.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 27.3°
Sáng/Tối
26.4/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 17:59
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Bầu trời quang đãng 31.3°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:56
Thấp/Cao

25.4°/31.2°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.88 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

9.68