Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:07 | 18/05/2022
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 28°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:07
Mưa nhẹ
Bình Định
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:03
Thấp/Cao

25°/30°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.33 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

4.31