Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:37 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:55
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Mây cụm 24°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:54
Thấp/Cao

22°/28°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.32 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.93