Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:21 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:44
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:45
Nhiều mây
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:42
Thấp/Cao

19°/24°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.2 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0