Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 10:28 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:08
Nhiều mây
Bình Định
Đã cập nhật 17 phút trước
Ít mây 32°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:05
Thấp/Cao

27°/34°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.38 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

9.94