Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:26 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
29/ 35°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 26°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:06
Thấp/Cao

26°/35°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.68 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0