Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:07 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
31.1/ 28.9°
Sáng/Tối
27.5/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:05
Mưa nhẹ

04:00

27.2°C / 30.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.32 km/giờ

07:00

28.7°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.2 km/giờ

10:00

31.3°C / 37.6°C
Mây cụm Mây cụm
69%
3.25 km/giờ

13:00

31.3°C / 37.9°C
Mây cụm Mây cụm
70%
6.15 km/giờ

16:00

30.7°C / 37.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
5.45 km/giờ

19:00

28.9°C / 34.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.41 km/giờ

22:00

28.9°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.75 km/giờ
Ngày/Đêm
31.8/ 27.5°
Sáng/Tối
27.5/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:05
Nhiều mây

01:00

28.1°C / 31.4°C
Mây cụm Mây cụm
82%
1.52 km/giờ

04:00

27°C / 31.4°C
Mây cụm Mây cụm
82%
2.09 km/giờ

07:00

29°C / 33.7°C
Mây cụm Mây cụm
78%
1.8 km/giờ

10:00

31.2°C / 36.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
3.56 km/giờ

13:00

31.1°C / 36.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
6.26 km/giờ

16:00

30.2°C / 35.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
4.83 km/giờ

19:00

28.6°C / 33.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
3.02 km/giờ

22:00

27.9°C / 32.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.28 km/giờ
Ngày/Đêm
32.6/ 28.4°
Sáng/Tối
26.5/ 31.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:05
Mưa nhẹ

01:00

27.6°C / 30.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.05 km/giờ

04:00

26.1°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.92 km/giờ

07:00

28.5°C / 31.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
1.34 km/giờ

10:00

32.1°C / 38°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
3.32 km/giờ

13:00

31.7°C / 37.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
5.6 km/giờ

16:00

31.9°C / 37.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
4.61 km/giờ

19:00

28.8°C / 34.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
4.08 km/giờ

22:00

28.8°C / 33.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.78 km/giờ
Ngày/Đêm
33.1/ 29.9°
Sáng/Tối
27.9/ 32.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:06
Nhiều mây

01:00

27.6°C / 31.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.11 km/giờ

04:00

27°C / 30.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.74 km/giờ

07:00

29.1°C / 34.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
3.02 km/giờ

10:00

33.7°C / 39.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
2.83 km/giờ

13:00

35.2°C / 42.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
2.19 km/giờ

16:00

33.6°C / 40.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
7.81 km/giờ

19:00

30.1°C / 37.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
5.7 km/giờ

22:00

30°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
3.01 km/giờ
Ngày/Đêm
34.1/ 30.3°
Sáng/Tối
29.2/ 32.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:06
Mưa nhẹ

01:00

29.6°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
2.44 km/giờ

04:00

28.2°C / 32.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
2.67 km/giờ

07:00

31.1°C / 35.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
3.29 km/giờ

10:00

34.9°C / 41.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
3.35 km/giờ

13:00

36.6°C / 43°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
3.38 km/giờ

16:00

33.2°C / 41°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
6.36 km/giờ

19:00

30.6°C / 37.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
3.25 km/giờ

22:00

29°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
2.48 km/giờ
Ngày/Đêm
34.6/ 29.8°
Sáng/Tối
29.8/ 30.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:06
Mưa nhẹ

01:00

29.4°C / 33.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
2.45 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:05
Thấp/Cao

26.9°/32.5°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

0