Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 00:33 | 19/08/2022
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:51
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:51
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:43
Mưa vừa
Bình Định
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:03
Thấp/Cao

25°/34°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.53 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0