Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:00 | 26/07/2024
Ngày/Đêm
29.3/ 27.3°
Sáng/Tối
28.8/ 29.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.6/ 28.4°
Sáng/Tối
27/ 28.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.7°
Sáng/Tối
27.6/ 29.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.5/ 27°
Sáng/Tối
27.8/ 29.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 28.5°
Sáng/Tối
27.4/ 29.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27°
Sáng/Tối
27.2/ 28.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28°
Sáng/Tối
27.4/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.8°
Sáng/Tối
27.8/ 28.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.4°
Sáng/Tối
27.1/ 29.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.4/ 27.8°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28.2°
Sáng/Tối
27.7/ 29.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28.3°
Sáng/Tối
27.2/ 30.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 28.1°
Sáng/Tối
27.4/ 29.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 28.2°
Sáng/Tối
27.9/ 29.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 27.1°
Sáng/Tối
28/ 29.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.8°
Sáng/Tối
27.9/ 28.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 27.1°
Sáng/Tối
27.3/ 29.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 28.7°
Sáng/Tối
27.7/ 30.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:06
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32.5/ 27.4°
Sáng/Tối
27.7/ 29.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 28.8°
Sáng/Tối
27.6/ 29.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 27.4°
Sáng/Tối
27/ 30.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 27.6°
Sáng/Tối
27.7/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.8°
Sáng/Tối
27.3/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 26.9°
Sáng/Tối
27.6/ 29.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 28.8°
Sáng/Tối
27.3/ 29.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.5/ 27.1°
Sáng/Tối
27.1/ 27.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.2°
Sáng/Tối
27.6/ 29.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 26.3°
Sáng/Tối
28.6/ 29.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.2/ 27.9°
Sáng/Tối
27.3/ 29.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:00
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.3/ 28°
Sáng/Tối
27.1/ 29.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:00
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Thấp/Cao

28.8°/33.1°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

8.94 km/giờ

Điểm ngưng

22.8 °C

Chỉ số UV

0