Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:44 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:57
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:57
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Mây cụm 25°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:54
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.61 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0