Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:29 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
28.6/ 24.9°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:51
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.1/ 24.7°
Sáng/Tối
24.2/ 25.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:51
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.4/ 24.7°
Sáng/Tối
24.6/ 24.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 24.8°
Sáng/Tối
24.3/ 25.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.2°
Sáng/Tối
24.5/ 25.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:52
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.9/ 26.4°
Sáng/Tối
25.4/ 28.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:52
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.7/ 27.4°
Sáng/Tối
26.1/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:52
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27.4/ 25.5°
Sáng/Tối
26.2/ 26.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 23.8°
Sáng/Tối
25.1/ 26.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:52
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.9/ 24.6°
Sáng/Tối
24.9/ 26.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:52
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29.8/ 23.9°
Sáng/Tối
25.6/ 26.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:52
Mây thưa
Ngày/Đêm
28.5/ 23.8°
Sáng/Tối
24.1/ 26.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 23.5°
Sáng/Tối
25.7/ 26.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:53
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 22.9°
Sáng/Tối
25.6/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:53
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.4/ 24°
Sáng/Tối
24.1/ 26.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:53
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.3/ 24.1°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:53
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.8/ 23.5°
Sáng/Tối
25.6/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:53
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.9/ 26.2°
Sáng/Tối
25.8/ 27.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:53
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 26.4°
Sáng/Tối
26.9/ 28.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:53
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.5/ 27.5°
Sáng/Tối
26.3/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:53
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.7/ 27.7°
Sáng/Tối
27.4/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:53
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.7/ 25.7°
Sáng/Tối
26.5/ 26.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 25°
Sáng/Tối
26.2/ 27.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.3/ 24.5°
Sáng/Tối
25.6/ 27.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.6/ 25.5°
Sáng/Tối
25.9/ 27.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.4/ 25.2°
Sáng/Tối
26.7/ 27.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.6°
Sáng/Tối
26.3/ 27.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24.8°
Sáng/Tối
26.6/ 26.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.3/ 24.4°
Sáng/Tối
26.9/ 27.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.4/ 26.8°
Sáng/Tối
26.6/ 28.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:54
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:51
Thấp/Cao

22.1°/27.7°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.88 km/giờ

Điểm ngưng

21.7 °C

Chỉ số UV

1.56