Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 12:08 | 18/01/2022
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:37
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:38
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:38
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:39
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:39
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

9.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:47
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:47
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:47
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:48
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:48
Bầu trời quang đãng
Bình Định
Đã cập nhật 7 phút trước
Ít mây 25°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:35
Thấp/Cao

21°/25°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.16 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

8.89