Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:59 | 08/12/2023

Bồng Sơn

0 mm

đo tại UBND phường Bồng Sơn

Tường Sơn

0 mm

đo tại Thôn Tường Sơn, xã Cát Tường

Xã An Nghĩa

0 mm

đo tại UBND xã An Nghĩa

Hồ Diêm Tiêu

0 mm

đo tại Nhà quản lý hồ Diêm Tiêu

Xã Mỹ Thọ

0 mm

đo tại UBND xã Mỹ Thọ

Xã Cát Thành

0 mm

đo tại UBND xã Cát Thành

Xã Cát Tân

0 mm

đo tại UBND xã Cát Tân

Hồ Hà Nhe

0 mm

đo tại Hồ Hà Nhe

Hồ Mỹ Thuận

0 mm

đo tại Hồ Mỹ Thuận

Hồ Hội Khánh

0 mm

đo tại Hồ Hội Khánh

Hồ Hội Sơn

0 mm

đo tại Hồ Hội Sơn

Làng Cát

0 mm

đo tại Làng Cát, xã Canh Liên

Thị trấn Bình Dương

0 mm

đo tại UBND Thị trấn Bình Dương

Xã Cát Hanh

0 mm

đo tại UBND xã Cát Hanh

Khu vực 7

0 mm

đo tại Khu vực 7, Phường Bùi Thị Xuân

Hồ Núi Một

0 mm

đo tại Hồ Núi Một

Nhơn Thọ

0 mm

đo tại UBND xã Nhơn Thọ

Hồ Hòn Lập

0 mm

đo tại Hồ Hòn Lập

Hồ Trong Thượng

0 mm

đo tại Hồ Trong Thượng

Chi cục Thủy lợi

0 mm

đo tại Chi cục Thủy lợi Bình Định

Nghĩa Điền

0 mm

đo tại Thôn Nghĩa Điền, xã Ân Nghĩa

Bình Thuận

0 mm

đo tại UBND xã Bình Thuận

Hồ Thuận Ninh

0 mm

đo tại Hồ Thuận Ninh

Tây Thuận

0 mm

đo tại Thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn

Hồ Đá Mài

0 mm

đo tại UBND xã Canh Vinh

Hồ Thạch Khê

0 mm

đo tại Hồ Thạch Khê

Đập Hầm Hô

0 mm

đo tại Đập Hầm Hô

Đập dâng Thượng Sơn

0 mm

đo tại Nhà Quản lý đập dâng Thượng Sơn

Hồ Cẩn Hậu

0 mm

đo tại Hồ Cẩn Hậu

Xã Canh Hòa

0 mm

đo tại UBND Xã Canh Hòa

Đập dâng Thò Đo

0 mm

đo tại Đập dâng Thò Đo

Hồ Long Mỹ

0 mm

đo tại Hồ Long Mỹ

Hồ Quang Hiển

0 mm

đo tại Hồ Quang Hiển

Làng Chồm

0 mm

đo tại Làng Chồm, xã Canh Liên

Hà Văn Trên

0 mm

đo tại Làng Hà Văn Trên, xã Canh Thuận

Hồ Vạn Hội

0 mm

đo tại Hồ Vạn Hội

Xã Dak-Mang

0 mm

đo tại UBND xã Dak-Mang

Xã Cát Tài

0 mm

đo tại UBND xã Cát Tài

Xã Canh Liên

0 mm

đo tại UBND xã Canh Liên

Xã Bok-Tới

0 mm

đo tại UBND xã Bok-Tới

Thuận Phong

0 mm

đo tại Thôn Thuận Phong, xã Cát Lâm

Núi Bà Hỏa

0 mm

đo tại Núi Bà Hỏa, thành phố Quy Nhơn

Đã cập nhật 5 phút trước
Mây cụm 23.4°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 24.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:15
Thấp/Cao

23°/26.1°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

9.64 km

Gió

4.16 km/giờ

Điểm ngưng

22.5 °C

Chỉ số UV

0