Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:02 | 09/12/2023
Thấp/Cao
24.4/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.1/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26.6/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30.5/ 30.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
31.7/ 31.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.3/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.5/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
25.2/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 31.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 36.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Thấp/Cao

24.6°/31.4°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.78 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

4.81