Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:53 | 16/06/2024
Thấp/Cao
27.1/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.3/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.7/ 28.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
34.5/ 34.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
35.9/ 35.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
33/ 33.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.4/ 29.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.4/ 28.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 34°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Thấp/Cao

25.2°/36.2°

Độ ẩm

46%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.29 km/giờ

Điểm ngưng

21.9 °C

Chỉ số UV

8.18