Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:46 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
25.5/ 24.1°
Sáng/Tối
24.3/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 24.8°
Sáng/Tối
24.1/ 25.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 25.9°
Sáng/Tối
24.3/ 26.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.3/ 23°
Sáng/Tối
24.3/ 24.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 24.2°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 25.7°
Sáng/Tối
24.3/ 28.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 25.5°
Sáng/Tối
24.5/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26.6°
Sáng/Tối
24.1/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 26°
Sáng/Tối
25.4/ 31.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.9°
Sáng/Tối
24.8/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 24.5°
Sáng/Tối
25.1/ 25.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 26.9°
Sáng/Tối
24.4/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 24.7°
Sáng/Tối
25.9/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.7/ 23.8°
Sáng/Tối
23.3/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23.9/ 24.2°
Sáng/Tối
23.2/ 23.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật 24 phút trước
Mưa nhẹ 24.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Thấp/Cao

23.6°/29.8°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.9 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

0