Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:35 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
30.1/ 24.6°
Sáng/Tối
24.2/ 27.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 24.9°
Sáng/Tối
24.7/ 26.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.2/ 25.8°
Sáng/Tối
24.4/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.4/ 25.1°
Sáng/Tối
24.2/ 28.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 25.5°
Sáng/Tối
25.1/ 29.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 26.2°
Sáng/Tối
25.5/ 28.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.1°
Sáng/Tối
26.3/ 29.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.8°
Sáng/Tối
25.3/ 29.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 24.9°
Sáng/Tối
24.1/ 30.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.7°
Sáng/Tối
23.3/ 29.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.4/ 24.6°
Sáng/Tối
25.7/ 27.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 22.7°
Sáng/Tối
20.5/ 30.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23.8°
Sáng/Tối
20.4/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.5/ 23.3°
Sáng/Tối
20.4/ 29.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.3/ 23.5°
Sáng/Tối
21.4/ 30.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Nhiều mây
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 30.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Thấp/Cao

24.7°/32.7°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.68 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

5.05