Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:09 | 14/04/2024
Ngày/Đêm
34.9/ 27.6°
Sáng/Tối
27/ 31.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.7/ 27.3°
Sáng/Tối
26.3/ 32.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:04
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.3/ 27.3°
Sáng/Tối
26.2/ 32.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 26.3°
Sáng/Tối
26.9/ 34.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.4/ 27.8°
Sáng/Tối
25.2/ 35.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.1/ 28°
Sáng/Tối
25.8/ 35.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.6/ 27.6°
Sáng/Tối
26.9/ 34.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:04
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 27.1°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 29.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:04
Thấp/Cao

25.3°/37°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.01 km/giờ

Điểm ngưng

22.7 °C

Chỉ số UV

0