Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:45 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
28.3/ 26.1°
Sáng/Tối
23.6/ 26.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:30
Mưa cường độ nặng

13:00

29.4°C / 32.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
4.36 km/giờ

16:00

28.6°C / 32.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
4.48 km/giờ

19:00

27.5°C / 29°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
4.16 km/giờ

22:00

26.6°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
4.55 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 25.1°
Sáng/Tối
25/ 27.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:31
Nhiều mây

01:00

26.1°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
3.81 km/giờ

04:00

24.9°C / 25.7°C
Mây cụm Mây cụm
92%
2.05 km/giờ

07:00

25.5°C / 26.1°C
Mây cụm Mây cụm
90%
1.89 km/giờ

10:00

30.3°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
2.28 km/giờ

13:00

31.4°C / 35.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
3.43 km/giờ

16:00

29°C / 31.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
3.18 km/giờ

19:00

25.9°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.73 km/giờ

22:00

25.8°C / 26.2°C
Mây cụm Mây cụm
87%
2.57 km/giờ
Ngày/Đêm
31.3/ 25.7°
Sáng/Tối
25.9/ 27.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:31
Mây thưa

01:00

25.5°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.73 km/giờ

04:00

25.8°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.92 km/giờ

07:00

25.4°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.2 km/giờ

10:00

30.2°C / 34.3°C
Mây thưa Mây thưa
64%
2.55 km/giờ

13:00

32.3°C / 36.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
57%
2.67 km/giờ

16:00

29.5°C / 33.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
3.1 km/giờ

19:00

25.4°C / 26.2°C
Mây cụm Mây cụm
86%
2.84 km/giờ

22:00

25.6°C / 26.8°C
Mây cụm Mây cụm
87%
3.01 km/giờ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.9°
Sáng/Tối
24.7/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:31
Mưa nhẹ

01:00

25.4°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.47 km/giờ

04:00

24.1°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.55 km/giờ

07:00

25°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.7 km/giờ

10:00

29.7°C / 32.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
1.51 km/giờ

13:00

32.5°C / 37.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
1.88 km/giờ

16:00

28.5°C / 32.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
2.87 km/giờ

19:00

25.7°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.92 km/giờ

22:00

25.3°C / 26.4°C
Mây cụm Mây cụm
86%
3.25 km/giờ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.7°
Sáng/Tối
25.5/ 29.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:31
Mưa nhẹ

01:00

26.4°C / 26.8°C
Mây cụm Mây cụm
84%
3.06 km/giờ

04:00

25.1°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.73 km/giờ

07:00

24.5°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.3 km/giờ

10:00

29.9°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
2.03 km/giờ

13:00

29.2°C / 33.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
2.08 km/giờ

16:00

29.1°C / 32.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
2.33 km/giờ

19:00

24.2°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.96 km/giờ

22:00

25.7°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
3.16 km/giờ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.7°
Sáng/Tối
23.5/ 29.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Mưa nhẹ

01:00

25.4°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.41 km/giờ

04:00

23.3°C / 24.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.23 km/giờ

07:00

24.1°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.6 km/giờ

10:00

29°C / 33.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
1.74 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:30
Thấp/Cao

25°/31.8°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.26 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

6.23