Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:39 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
33.2/ 29.3°
Sáng/Tối
29.6/ 30.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 29.3°
Sáng/Tối
29.1/ 30.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 29.5°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 29°
Sáng/Tối
30.6/ 29.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 29.4°
Sáng/Tối
29.8/ 30.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 29.1°
Sáng/Tối
28.6/ 29.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 29.3°
Sáng/Tối
29.8/ 29.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 30°
Sáng/Tối
29.8/ 29.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 29.2°
Sáng/Tối
29/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 29.1°
Sáng/Tối
29.1/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 29.2°
Sáng/Tối
29.6/ 29.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 29.2°
Sáng/Tối
29.2/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 29°
Sáng/Tối
29.3/ 29.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 28°
Sáng/Tối
28.5/ 28.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 28.8°
Sáng/Tối
28.1/ 28.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 29°
Sáng/Tối
28.4/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28.7°
Sáng/Tối
29/ 29.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 28.4°
Sáng/Tối
28.6/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 28.5°
Sáng/Tối
28.4/ 29.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 28.4°
Sáng/Tối
27.3/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.1°
Sáng/Tối
28.8/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 28.8°
Sáng/Tối
28.3/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 27°
Sáng/Tối
28.4/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28.2°
Sáng/Tối
27.2/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 28.5°
Sáng/Tối
28.3/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 28.4°
Sáng/Tối
28.2/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 27.9°
Sáng/Tối
28.7/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 26.5°
Sáng/Tối
27.1/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 27.4°
Sáng/Tối
27/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 28.6°
Sáng/Tối
28.7/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 30.2°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 37.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:10
Thấp/Cao

25.2°/36.6°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.96 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

1.47