Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:11 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.9/ 24.2°
Sáng/Tối
24.1/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25.7°
Sáng/Tối
24.3/ 27.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.1/ 24.5°
Sáng/Tối
24.5/ 26.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 26.4°
Sáng/Tối
26/ 28.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.6/ 26.5°
Sáng/Tối
25.2/ 29.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.4/ 26.3°
Sáng/Tối
25.7/ 29.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 25.4°
Sáng/Tối
25.7/ 29.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 26°
Sáng/Tối
25.4/ 29.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 26.8°
Sáng/Tối
25.8/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.6/ 26.9°
Sáng/Tối
25.4/ 29.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 31.4°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Thấp/Cao

24.2°/31.4°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.98 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

6.84