Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:55 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
35.3/ 27.5°
Sáng/Tối
27.6/ 33.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.5/ 27.2°
Sáng/Tối
25.8/ 32.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 27.1°
Sáng/Tối
25.9/ 34.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.9/ 29°
Sáng/Tối
26.5/ 35.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 28.2°
Sáng/Tối
26.9/ 32.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.4°
Sáng/Tối
26.9/ 26.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.5/ 24.2°
Sáng/Tối
24/ 24.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.9/ 24.9°
Sáng/Tối
25/ 24.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 24.8°
Sáng/Tối
24.3/ 24.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 24.8°
Sáng/Tối
24/ 24.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 36.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Thấp/Cao

25.8°/36.9°

Độ ẩm

42%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.29 km/giờ

Điểm ngưng

21.4 °C

Chỉ số UV

10.63