Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:25 | 24/07/2024
Thấp/Cao
25.4/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
25.3/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.9/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.6/ 27.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.6/ 31.9°
Tầm nhìn
8.89 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.7/ 28.1°
Tầm nhìn
7.54 km
Áp suất

1003 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
25.8/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.6/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Thấp/Cao

25.2°/33°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.51 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0