Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:35 | 08/12/2023
Thấp/Cao
24.8/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.3/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.2/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30.3/ 30.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
32.5/ 32.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.9/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.8/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 29.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Thấp/Cao

23.4°/32.7°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.51 km/giờ

Điểm ngưng

22.3 °C

Chỉ số UV

5.05