Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:40 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
33.1/ 28°
Sáng/Tối
27.4/ 33.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.7/ 26.3°
Sáng/Tối
25.5/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 25.3°
Sáng/Tối
25.3/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.2/ 25.5°
Sáng/Tối
24.4/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 24.2°
Sáng/Tối
24.1/ 25.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 24.3°
Sáng/Tối
24.7/ 25.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 26°
Sáng/Tối
24.7/ 26.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Thấp/Cao

26°/35.4°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.05 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

5.35