Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:42 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
32.3/ 24.2°
Sáng/Tối
24/ 28.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 24.7°
Sáng/Tối
24.6/ 27.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.4/ 23.3°
Sáng/Tối
24.9/ 26.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 25.9°
Sáng/Tối
24.6/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.7/ 26.1°
Sáng/Tối
24.2/ 29.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.8/ 25.5°
Sáng/Tối
25.1/ 30.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 25.1°
Sáng/Tối
25.5/ 30.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Nhiều mây
Đã cập nhật 14 phút trước
Mây rải rác 32.6°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 37.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Thấp/Cao

24.5°/32.7°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.34 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

6.84