Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:00 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.3/ 25.3°
Sáng/Tối
24/ 27.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Mưa nhẹ

01:00

26°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.94 km/giờ

04:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.62 km/giờ

07:00

25.4°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.54 km/giờ

10:00

30.9°C / 32.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
2.63 km/giờ

13:00

32.2°C / 36.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
53%
1.94 km/giờ

16:00

29.7°C / 32.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
2.61 km/giờ

19:00

25.8°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.15 km/giờ

22:00

25.4°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.79 km/giờ
Ngày/Đêm
31.4/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Nhiều mây

01:00

24.2°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.15 km/giờ

04:00

24.6°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.19 km/giờ

07:00

25.4°C / 26.2°C
Mây cụm Mây cụm
88%
2.36 km/giờ

10:00

30.2°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
3.65 km/giờ

13:00

32.5°C / 33.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
46%
3.36 km/giờ

16:00

29.2°C / 31.4°C
Mây cụm Mây cụm
58%
3 km/giờ

19:00

23.3°C / 24.5°C
Mây cụm Mây cụm
89%
1.96 km/giờ

22:00

24.7°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.94 km/giờ
Ngày/Đêm
31.9/ 25.2°
Sáng/Tối
24.4/ 30.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Nhiều mây

01:00

24.8°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.72 km/giờ

04:00

24.5°C / 25.4°C
Mây rải rác Mây rải rác
94%
2.09 km/giờ

07:00

25.6°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.27 km/giờ

10:00

30.8°C / 33.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
3.16 km/giờ

13:00

32.3°C / 35.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
2.31 km/giờ

16:00

30.2°C / 33.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
2.6 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2.19 km/giờ

22:00

25.1°C / 26.8°C
Mây cụm Mây cụm
84%
2.84 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Thấp/Cao

23.9°/33°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.21 km/giờ

Điểm ngưng

22.1 °C

Chỉ số UV

0