Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:57 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
35.5/ 27.3°
Sáng/Tối
25.2/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 27.4°
Sáng/Tối
26.5/ 31.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 26.4°
Sáng/Tối
26.6/ 32.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 26.2°
Sáng/Tối
26.3/ 31.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 26.1°
Sáng/Tối
26/ 31.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 27.1°
Sáng/Tối
24.9/ 31.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.3°
Sáng/Tối
25.5/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 25.8°
Sáng/Tối
26.7/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25.9°
Sáng/Tối
25.9/ 29.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 25.2°
Sáng/Tối
25/ 26.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 27.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:10
Thấp/Cao

26.2°/37.6°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.02 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0