Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:26 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.6/ 25.9°
Sáng/Tối
24.1/ 27.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.5/ 25°
Sáng/Tối
24.8/ 27.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 24.3°
Sáng/Tối
24.7/ 27.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 25.8°
Sáng/Tối
25/ 30.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.4/ 26.4°
Sáng/Tối
25.4/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.1/ 27°
Sáng/Tối
25.3/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.9/ 26.7°
Sáng/Tối
25.9/ 31.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25.3°
Sáng/Tối
25.3/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 25.8°
Sáng/Tối
26.4/ 30.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.9°
Sáng/Tối
23.6/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 25.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Thấp/Cao

23.4°/32.8°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.21 km/giờ

Điểm ngưng

22.6 °C

Chỉ số UV

0