Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:52 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
34.5/ 29.6°
Sáng/Tối
29.8/ 31.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.7/ 29.8°
Sáng/Tối
29.2/ 31.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.8/ 29.4°
Sáng/Tối
29.8/ 31.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:05
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34/ 30.9°
Sáng/Tối
29.3/ 32.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.4/ 30.1°
Sáng/Tối
29.5/ 31.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.4/ 30.6°
Sáng/Tối
29.6/ 32.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.7/ 30.6°
Sáng/Tối
30.4/ 32.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 30.6°
Sáng/Tối
29.7/ 32.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 30°
Sáng/Tối
30.3/ 31.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 29°
Sáng/Tối
29.6/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 30.1°
Sáng/Tối
29.6/ 31.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:06
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.9/ 29.9°
Sáng/Tối
29.3/ 31.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:06
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.4/ 30.4°
Sáng/Tối
29.2/ 32.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.9/ 29°
Sáng/Tối
30.9/ 31.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.1/ 29°
Sáng/Tối
29.7/ 31.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.1/ 29.8°
Sáng/Tối
29.2/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 29.3°
Sáng/Tối
29.3/ 31.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.8/ 30.1°
Sáng/Tối
29.7/ 31.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
33/ 29.1°
Sáng/Tối
30/ 31.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.1/ 30.1°
Sáng/Tối
29.9/ 31.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 29.4°
Sáng/Tối
29.5/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28.6°
Sáng/Tối
29.2/ 31.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 28.8°
Sáng/Tối
30/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 28.5°
Sáng/Tối
28.6/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 28.6°
Sáng/Tối
28.1/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.8°
Sáng/Tối
28.6/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 28.9°
Sáng/Tối
28.7/ 30.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 29.1°
Sáng/Tối
29/ 30.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.2/ 28.3°
Sáng/Tối
29.6/ 30.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 29°
Sáng/Tối
29.7/ 30.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:09
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 33.2°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 35.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:05
Thấp/Cao

25.8°/38°

Độ ẩm

45%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.9 km/giờ

Điểm ngưng

20.8 °C

Chỉ số UV

5.82