Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:35 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
25.8/ 24.1°
Sáng/Tối
24.4/ 27.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 24.4°
Sáng/Tối
24.7/ 25.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25.1°
Sáng/Tối
24.2/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.7/ 23.3°
Sáng/Tối
24.4/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 24.4°
Sáng/Tối
23.3/ 25.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 24°
Sáng/Tối
24.6/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 25.3°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 26.1°
Sáng/Tối
24.8/ 30.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 26.3°
Sáng/Tối
25.1/ 31.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.6°
Sáng/Tối
24.8/ 28.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 24.4°
Sáng/Tối
25.3/ 25.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 25.5°
Sáng/Tối
24.6/ 29.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 24.2°
Sáng/Tối
25.1/ 25.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.4/ 23°
Sáng/Tối
23.8/ 24.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23.3/ 24.2°
Sáng/Tối
23.7/ 23.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật 8 phút trước
Mưa nhẹ 24.1°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Thấp/Cao

23.6°/28.4°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.06 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0