Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:57 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
28.3/ 26.1°
Sáng/Tối
23.1/ 26.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:31
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31.8/ 26°
Sáng/Tối
23.9/ 27.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.2/ 25°
Sáng/Tối
24.4/ 27.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.1°
Sáng/Tối
24.2/ 27.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 24.8°
Sáng/Tối
24.6/ 27.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 24.2°
Sáng/Tối
23.4/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.8°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 24.8°
Sáng/Tối
24.5/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.1°
Sáng/Tối
24.1/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.8°
Sáng/Tối
24.2/ 31.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 24.7°
Sáng/Tối
23.3/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.8/ 24.6°
Sáng/Tối
23.9/ 32.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.8/ 24.2°
Sáng/Tối
23.4/ 33.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 25.6°
Sáng/Tối
23.2/ 29.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 23.4°
Sáng/Tối
23/ 29.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Mưa vừa 23.8°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 24.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:31
Thấp/Cao

23.1°/32.6°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.11 km/giờ

Điểm ngưng

22.1 °C

Chỉ số UV

0