Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:10 | 05/12/2023
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.5/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.2/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.7/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.8/ 30.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.2/ 29.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.2/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.1/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:36
Thấp/Cao

25°/32.9°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.16 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0