Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:56 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
30.2/ 24.8°
Sáng/Tối
24.6/ 28.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.9°
Sáng/Tối
24.9/ 27.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 24°
Sáng/Tối
24.4/ 27.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.9°
Sáng/Tối
24.8/ 28.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.8°
Sáng/Tối
23.9/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 24.4°
Sáng/Tối
24.1/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.8°
Sáng/Tối
23.5/ 31.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:38
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.9/ 24.9°
Sáng/Tối
23.5/ 30.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 24°
Sáng/Tối
23.3/ 30.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:39
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.5/ 25.6°
Sáng/Tối
24.7/ 30.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 24.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:36
Thấp/Cao

24.3°/32.1°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.16 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0