Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:27 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
34.2/ 29.8°
Sáng/Tối
29.6/ 33.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 28.7°
Sáng/Tối
28/ 30.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.8/ 27.1°
Sáng/Tối
26.9/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 29.2°
Sáng/Tối
27.3/ 33.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 28.4°
Sáng/Tối
27.7/ 32.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 27.1°
Sáng/Tối
26.2/ 30.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 26.4°
Sáng/Tối
27.5/ 27.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 25.2°
Sáng/Tối
26.7/ 24.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25.6°
Sáng/Tối
25.1/ 25.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.9°
Sáng/Tối
24.9/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 29.5°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 34.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Thấp/Cao

26.1°/35.3°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.81 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0.77