Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:49 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
33.9/ 28.7°
Sáng/Tối
28.3/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 28.4°
Sáng/Tối
28/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 27.8°
Sáng/Tối
27.4/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

9.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 26.9°
Sáng/Tối
26.3/ 26.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25.9°
Sáng/Tối
27/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 26.2°
Sáng/Tối
25.8/ 26.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 26.6°
Sáng/Tối
25.7/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 26.6°
Sáng/Tối
26.2/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 25.5°
Sáng/Tối
26.7/ 25.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 24.1°
Sáng/Tối
24.3/ 24.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.6°
Sáng/Tối
26/ 26.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 25.6°
Sáng/Tối
25.9/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.3/ 26.9°
Sáng/Tối
26.1/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 27.8°
Sáng/Tối
26.1/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 27.2°
Sáng/Tối
27.1/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Mưa vừa
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 32.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Thấp/Cao

27.5°/35.6°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.58 km/giờ

Điểm ngưng

22.1 °C

Chỉ số UV

5.08