Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:50 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.3/ 24.5°
Sáng/Tối
24.5/ 28.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 24.8°
Sáng/Tối
24/ 27.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 23.7°
Sáng/Tối
23.7/ 28.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.4/ 24.8°
Sáng/Tối
23.1/ 30.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.4/ 25.2°
Sáng/Tối
23.6/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 24.2°
Sáng/Tối
24.8/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 26°
Sáng/Tối
24.6/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:40
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.6/ 25.6°
Sáng/Tối
24.7/ 30.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25.8°
Sáng/Tối
24.1/ 30.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24.3°
Sáng/Tối
24.2/ 29.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 24.1°
Sáng/Tối
24.1/ 29.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 23.3°
Sáng/Tối
23.9/ 29.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 22.9°
Sáng/Tối
20.3/ 27.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.7/ 22.7°
Sáng/Tối
20.6/ 28.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:43
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23.1/ 22.3°
Sáng/Tối
20.9/ 27.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:43
Nhiều mây
Đã cập nhật 5 phút trước
Mây cụm 31.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Thấp/Cao

23°/31.3°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.8 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

8.78