Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:44 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.1/ 24.2°
Sáng/Tối
24.1/ 28.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Mưa vừa

13:00

31.6°C / 36.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
2.45 km/giờ

16:00

31.1°C / 36.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
67%
2.98 km/giờ

19:00

28°C / 31.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
3.34 km/giờ

22:00

24.8°C / 25.8°C
Mây cụm Mây cụm
90%
2.71 km/giờ
Ngày/Đêm
30.6/ 24.8°
Sáng/Tối
24.8/ 27.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:38
Mưa vừa

01:00

24.9°C / 25.3°C
Mây cụm Mây cụm
93%
2.55 km/giờ

04:00

24.7°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
94%
2.16 km/giờ

07:00

24.7°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.92 km/giờ

10:00

29.2°C / 33.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
4 km/giờ

13:00

30.1°C / 35.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
3.78 km/giờ

16:00

29.4°C / 33.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
3.95 km/giờ

19:00

25.5°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
3.18 km/giờ

22:00

24.7°C / 25.1°C
Mây cụm Mây cụm
92%
2.89 km/giờ
Ngày/Đêm
30.9/ 23.5°
Sáng/Tối
23.3/ 28.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:38
Nhiều mây

01:00

24.7°C / 25.8°C
Mây cụm Mây cụm
96%
2.78 km/giờ

04:00

24.4°C / 24.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
2.79 km/giờ

07:00

24.8°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.62 km/giờ

10:00

29.5°C / 33.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
4.74 km/giờ

13:00

31.1°C / 36.2°C
Mây cụm Mây cụm
60%
5.09 km/giờ

16:00

30.4°C / 34.6°C
Mây cụm Mây cụm
70%
5.1 km/giờ

19:00

25.3°C / 26.5°C
Mây cụm Mây cụm
83%
3.09 km/giờ

22:00

23.8°C / 24.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.84 km/giờ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.1°
Sáng/Tối
23.9/ 30.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mây cụm

01:00

23.2°C / 24.3°C
Mây cụm Mây cụm
95%
2.17 km/giờ

04:00

23.4°C / 24.1°C
Mây thưa Mây thưa
96%
2.25 km/giờ

07:00

24.8°C / 25.4°C
Mây cụm Mây cụm
95%
2.21 km/giờ

10:00

29.9°C / 33.1°C
Mây cụm Mây cụm
69%
7.09 km/giờ

13:00

31°C / 35.9°C
Mây cụm Mây cụm
59%
6.85 km/giờ

16:00

30.3°C / 33.4°C
Mây thưa Mây thưa
66%
5.25 km/giờ

19:00

25.4°C / 26.1°C
Mây rải rác Mây rải rác
82%
3.38 km/giờ

22:00

24.5°C / 25.7°C
Mây rải rác Mây rải rác
89%
3.38 km/giờ
Ngày/Đêm
30.9/ 25.2°
Sáng/Tối
23.7/ 29.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:39
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mây rải rác Mây rải rác
94%
2.49 km/giờ

04:00

23.2°C / 24°C
Mây rải rác Mây rải rác
95%
2.81 km/giờ

07:00

25.5°C / 25.3°C
Mây cụm Mây cụm
91%
3.89 km/giờ

10:00

30.5°C / 33.8°C
Mây cụm Mây cụm
66%
6.55 km/giờ

13:00

31.4°C / 35.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
59%
4.99 km/giờ

16:00

29.6°C / 33.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
4.92 km/giờ

19:00

25.7°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
4.38 km/giờ

22:00

25.4°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
3.28 km/giờ
Ngày/Đêm
30.1/ 24.9°
Sáng/Tối
24.2/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Nhiều mây

01:00

25.2°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
3.62 km/giờ

04:00

24.2°C / 25.4°C
Mây rải rác Mây rải rác
90%
3.87 km/giờ

07:00

25.3°C / 26.4°C
Mây cụm Mây cụm
90%
2.91 km/giờ

10:00

30.9°C / 33.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
7.28 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 31.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Thấp/Cao

24°/31.6°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.8 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

8.78