Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:36 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27/ 27.2°
Sáng/Tối
27.5/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

9.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 28.8°
Sáng/Tối
27.1/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 28°
Sáng/Tối
29/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 28.6°
Sáng/Tối
28.8/ 29.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 28.9°
Sáng/Tối
28.6/ 29.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28.3°
Sáng/Tối
28.8/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 28.9°
Sáng/Tối
27.1/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 28.7°
Sáng/Tối
27.9/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 27.4°
Sáng/Tối
28.1/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 27.8°
Sáng/Tối
27.6/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 27.9°
Sáng/Tối
27.2/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27.4°
Sáng/Tối
26.8/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 28°
Sáng/Tối
27.2/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 27.3°
Sáng/Tối
27.1/ 28.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 27.5°
Sáng/Tối
27.7/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 27.3°
Sáng/Tối
27.9/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 27.6°
Sáng/Tối
27.3/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 27.3°
Sáng/Tối
27.5/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 27.1°
Sáng/Tối
27.2/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 27.4°
Sáng/Tối
27.4/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 27.5°
Sáng/Tối
27.7/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 28.9°
Sáng/Tối
27.2/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 28.1°
Sáng/Tối
27.2/ 28.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.6/ 28.6°
Sáng/Tối
28.2/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 28.2°
Sáng/Tối
28.4/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27.1°
Sáng/Tối
28.1/ 28.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 27.8°
Sáng/Tối
28.7/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 28.7°
Sáng/Tối
28.8/ 29.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 28.5°
Sáng/Tối
28.6/ 29.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 28.1°
Sáng/Tối
28.5/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Thấp/Cao

25°/30.5°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.51 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0.15