Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:26 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
30.8/ 24.8°
Sáng/Tối
24.6/ 28.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 24.3°
Sáng/Tối
24.2/ 27.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 24.6°
Sáng/Tối
24.2/ 27.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.2°
Sáng/Tối
24.1/ 28.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24.2°
Sáng/Tối
23.5/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 24.3°
Sáng/Tối
24.3/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25°
Sáng/Tối
23.1/ 31.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:38
Mây rải rác
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 24.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:36
Thấp/Cao

24.5°/32.7°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.16 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0