Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:04 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
34.5/ 30.8°
Sáng/Tối
28.8/ 32.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.8/ 29.2°
Sáng/Tối
28.4/ 32.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 29.8°
Sáng/Tối
28.6/ 31.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.9/ 29.6°
Sáng/Tối
27.2/ 34.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.5/ 29.7°
Sáng/Tối
28.3/ 34.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 29.6°
Sáng/Tối
28.8/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.6°
Sáng/Tối
28.9/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 32.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Thấp/Cao

27.9°/35.9°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

9.47 km

Gió

3.97 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0.66