Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:43 | 27/01/2023
Thấp/Cao
5/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1025 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
4/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1025 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
6/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1027 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
10/ 10°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1028 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
9/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
7/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1026 mb

Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:40
Thấp/Cao

4°/19°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1026 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.02 km/giờ

Điểm ngưng

-0 °C

Chỉ số UV

0