Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:20 | 13/07/2024
Thấp/Cao
22.3/ 22.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22.2/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.3/ 23.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.2/ 27.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.1/ 27.2°
Tầm nhìn
8.8 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.1/ 27.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.6/ 23.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22.2/ 22.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Thấp/Cao

21.4°/29.4°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.45 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

5.28