Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:11 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:49
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 20°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
95%
0.77 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
96%
0.79 km/giờ

07:00

21°C / 21°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
93%
0.8 km/giờ

10:00

28°C / 29°C
Mây thưa Mây thưa
58%
1.11 km/giờ

13:00

29°C / 30°C
Mây rải rác Mây rải rác
55%
1.56 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
0.91 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
81%
0.49 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Mây cụm Mây cụm
84%
0.83 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mây cụm

01:00

20°C / 20°C
Mây cụm Mây cụm
90%
0.68 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Mây rải rác Mây rải rác
91%
0.91 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Mây cụm Mây cụm
83%
0.76 km/giờ

10:00

29°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
53%
1.22 km/giờ

13:00

30°C / 31°C
Mây cụm Mây cụm
46%
1.92 km/giờ

16:00

29°C / 30°C
Mây rải rác Mây rải rác
56%
1.94 km/giờ

19:00

24°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
74%
0.9 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.1 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.43 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.48 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.44 km/giờ

10:00

29°C / 30°C
Mây cụm Mây cụm
52%
3.64 km/giờ

13:00

30°C / 31°C
Mây cụm Mây cụm
47%
4.15 km/giờ

16:00

28°C / 29°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
2.52 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.36 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.56 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.65 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.94 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.26 km/giờ

10:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.88 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.07 km/giờ

16:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.93 km/giờ

19:00

19°C / 20°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.59 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.31 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.42 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.45 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.48 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.14 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.99 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.81 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.78 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.02 km/giờ
Huyện Ngân Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 20°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:50
Thấp/Cao

19°/30°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0