Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:25 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
29.1/ 22.2°
Sáng/Tối
23.8/ 27.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.1/ 22.6°
Sáng/Tối
23.8/ 27.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 22.5°
Sáng/Tối
23.9/ 25.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20.5°
Sáng/Tối
20.2/ 22.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.9/ 21°
Sáng/Tối
19.9/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 22.5°
Sáng/Tối
21.4/ 25.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 24.4°
Sáng/Tối
22.7/ 27.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 24°
Sáng/Tối
24.7/ 28.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25.7°
Sáng/Tối
24.4/ 27.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 24.9°
Sáng/Tối
24/ 27.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 23°
Sáng/Tối
24.1/ 27.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 22.7°
Sáng/Tối
22.5/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 22.1°
Sáng/Tối
23.3/ 26.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 24.1°
Sáng/Tối
23.1/ 27.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 23.9°
Sáng/Tối
24.1/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 23.7°
Sáng/Tối
23.8/ 26.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 23.6°
Sáng/Tối
24.1/ 26.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24.4°
Sáng/Tối
23.5/ 26.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 23.7°
Sáng/Tối
23.4/ 25.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 22.2°
Sáng/Tối
23.3/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22.1°
Sáng/Tối
22.9/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22.2°
Sáng/Tối
22.3/ 24.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 23.5°
Sáng/Tối
23.6/ 25.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 23.8°
Sáng/Tối
24.9/ 26.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 21.5°
Sáng/Tối
23.6/ 23.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 23°
Sáng/Tối
22.8/ 23.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.3/ 21.3°
Sáng/Tối
22.6/ 22.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 22.9°
Sáng/Tối
22.2/ 24.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 23.1°
Sáng/Tối
23.8/ 25.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 20.3°
Sáng/Tối
23.6/ 24.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 25.4°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Thấp/Cao

19.2°/33°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.7 km/giờ

Điểm ngưng

20.9 °C

Chỉ số UV

1.54