Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:04 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:35
Mưa nhẹ
Huyện Ngân Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:49
Thấp/Cao

19°/30°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.33 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0