Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 21:48 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

996 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 23°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

995 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

997 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

999 mb

Gió

0.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

997 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

998 mb

Gió

0.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa cường độ nặng
Huyện Ngân Sơn
Đã cập nhật 20 phút trước
Ít mây 23°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:43
Thấp/Cao

21°/31°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.44 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0