Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:54 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:07
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33/ 19°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
16/ 15°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
14/ 13°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
14/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:12
Mây thưa
Đã cập nhật 8 phút trước
Mây rải rác 26°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:07
Thấp/Cao

18°/34°

Độ ẩm

46%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.03 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0