Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 12:09 | 18/01/2022
Ngày/Đêm
17/ 11°
Sáng/Tối
9/ 13°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:34
Mây thưa
Ngày/Đêm
19/ 13°
Sáng/Tối
9/ 15°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:35
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
11/ 11°
Sáng/Tối
12/ 11°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1011 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 10°
Sáng/Tối
17/ 10°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
8/
Sáng/Tối
8/
Áp suất

1014 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
8/
Sáng/Tối
7/
Áp suất

1017 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
8/
Sáng/Tối
7/
Áp suất

1016 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:43
Mưa nhẹ
Huyện Ngân Sơn
Đã cập nhật 26 phút trước
Mây thưa 17°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:34
Thấp/Cao

9°/19°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1022 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.36 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

6.43