Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:10 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
12.2/ 13.1°
Sáng/Tối
10.9/ 13°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14.2/ 10°
Sáng/Tối
14.5/ 12.3°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
9.7/ 7.4°
Sáng/Tối
9/ 8.8°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
8.3/ 8.6°
Sáng/Tối
7.7/ 8.5°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.7/ 13.8°
Sáng/Tối
9.2/ 12.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.3/ 16.3°
Sáng/Tối
14.3/ 17.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.4/ 20.2°
Sáng/Tối
17.5/ 21.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:01
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22.5/ 15.4°
Sáng/Tối
18.1/ 17.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14.9/ 11.8°
Sáng/Tối
13.2/ 12.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10.3/ 9.5°
Sáng/Tối
10.9/ 9.1°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
9.1/ 9.5°
Sáng/Tối
9.2/ 9.6°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11.6/ 11.2°
Sáng/Tối
10.1/ 11.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12.9/ 11.1°
Sáng/Tối
11.8/ 11.5°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.5/ 13.7°
Sáng/Tối
11.5/ 13.4°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.9/ 12.7°
Sáng/Tối
13.3/ 14.9°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:04
Nhiều mây
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 10.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 10°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:58
Thấp/Cao

9.3°/15°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.47 km/giờ

Điểm ngưng

9.6 °C

Chỉ số UV

0.05