Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 00:07 | 19/08/2022
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Huyện Ngân Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 22°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:25
Thấp/Cao

21°/31°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.65 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0