Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:42 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
11/ 11.6°
Sáng/Tối
11/ 11.8°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.7/ 13.3°
Sáng/Tối
12.7/ 13.5°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.4/ 13.8°
Sáng/Tối
13.9/ 14.7°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12.6/ 12°
Sáng/Tối
14/ 12.4°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.8/ 15.3°
Sáng/Tối
14/ 15.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.3/ 14.9°
Sáng/Tối
16/ 15.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10.1/ 8.8°
Sáng/Tối
10.5/ 9.9°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:59
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 10.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 10.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:56
Thấp/Cao

10.1°/14.8°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

4.16 km

Gió

1.25 km/giờ

Điểm ngưng

10.1 °C

Chỉ số UV

0.03