Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:51 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
11/ 11°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối
9/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
13/ 11°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:13
Nhiều mây
Huyện Ngân Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 11°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 11°.

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:12
Thấp/Cao

11°/16°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.05 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

0