Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:09 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
23.5/ 22.8°
Sáng/Tối
22.6/ 25.8°
Áp suất

999 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.4/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28.1°
Áp suất

996 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.7/ 25.9°
Sáng/Tối
24/ 27.6°
Áp suất

996 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 24.8°
Sáng/Tối
25/ 26.9°
Áp suất

999 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 23.9°
Sáng/Tối
24.8/ 24°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.5/ 22.2°
Sáng/Tối
24.2/ 22.4°
Áp suất

999 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.1/ 22.7°
Sáng/Tối
22.4/ 22.2°
Áp suất

999 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:37
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Thấp/Cao

22°/33.3°

Độ ẩm

99%

Áp suất

998 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.3 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0