Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:00 | 06/06/2023
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
21/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:40
Nhiều mây
Đã cập nhật 8 phút trước
Mây cụm 22°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:37
Thấp/Cao

21°/30°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.76 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0