Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:12 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
23.4/ 23.6°
Sáng/Tối
22.4/ 24.1°
Áp suất

998 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 24.5°
Sáng/Tối
22/ 27.3°
Áp suất

995 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 24.8°
Sáng/Tối
23.5/ 28.7°
Áp suất

996 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 25.1°
Sáng/Tối
24.5/ 26.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 23.2°
Sáng/Tối
23.2/ 23.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.4/ 22.5°
Sáng/Tối
22.4/ 22.4°
Áp suất

998 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23.8/ 22.7°
Sáng/Tối
22.9/ 22.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.1/ 21.4°
Sáng/Tối
21.9/ 22°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 24.2°
Sáng/Tối
23/ 25.5°
Áp suất

999 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 24.3°
Sáng/Tối
24.2/ 25.4°
Áp suất

997 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 23.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Thấp/Cao

22.4°/35.8°

Độ ẩm

97%

Áp suất

998 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.08 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0