Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:54 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
20/ 10°
Sáng/Tối
6/ 14°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:43
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
16/ 15°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:48
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:43
Thấp/Cao

6°/21°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.25 km/giờ

Điểm ngưng

-1 °C

Chỉ số UV

0