Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 00:22 | 05/12/2021
Ngày/Đêm
19/ 12°
Sáng/Tối
10/ 15°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
19/ 11°
Sáng/Tối
10/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:11
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
18/ 11°
Sáng/Tối
9/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:12
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 14°
Sáng/Tối
10/ 16°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:12
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
16/ 11°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1025 mb

Gió

0.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
10/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 12°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 13°
Sáng/Tối
11/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 13°
Sáng/Tối
11/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:13
Bầu trời quang đãng
Huyện Ngân Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 11°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:11
Thấp/Cao

9°/20°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.78 km/giờ

Điểm ngưng

5 °C

Chỉ số UV

0