Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:56 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa nhẹ
Huyện Ngân Sơn
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Thấp/Cao

20°/26°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

1.19