Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 11:02 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:38
Mưa vừa
Huyện Ngân Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Thấp/Cao

21°/28°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.34 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

9.69