Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:01 | 15/07/2024

Tân Lập

0 mm

đo tại UBND Xã Tân Lập

Quảng Bạch

0 mm

đo tại Trường tiểu học Quảng Bạch

Xuân La

0 mm

đo tại UBND Xã Xuân La

Đức Vân

0 mm

đo tại UBND xã Đức Vân

Bản Thi

0 mm

đo tại Trường tiểu học Bản Thi

Cốc Đán

0 mm

đo tại UBND xã Cốc Đán

Yên Thượng

0 mm

đo tại UBND Xã Yên Thượng

Khang Ninh

0 mm

đo tại UBND Xã Khang Ninh

Cao Tân

0 mm

đo tại UBND Xã Cao Tân

Bằng Vân

0 mm

đo tại UBND Xã Bằng Vân

Cổ Linh

0 mm

đo tại UBND xã Cổ Linh

Đồng Lạc

0 mm

đo tại UBND xã Đồng Lạc

Bằng Thành

0 mm

đo tại UBND Xã Bằng Thành

Lương Thượng

0 mm

đo tại UBND xã Lương Thượng

Quảng Khê

0 mm

đo tại UBND xã Quảng Khê

Hiệp Lực

0 mm

đo tại Nhà văn hóa xã Hiệp Lực

Vũ Muộn

0 mm

đo tại UBND Xã Vũ Muộn

Đồng Lạc 2

0 mm

đo tại Trường mầm non Đồng Lạc

Vũ Loan 1

0 mm

đo tại Trường PTDTBT THCS Văn Vũ

Phủ Thông

0 mm

đo tại Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông

Thượng Quan

0 mm

đo tại Điểm trường Thuận Hưng, xã Thượng Quan

Ngọc Phái

0 mm

đo tại Trường mầm non Ngọc Phái

Tân Sơn

0 mm

đo tại UBND xã Tân Sơn

Vũ Loan

0 mm

đo tại UBND xã Vũ Loan

Nhạn Môn

0 mm

đo tại UBND Xã Nhạn Môn

Nà Phặc

0 mm

đo tại UBND thị trấn Nà Phặc

Nông Thịnh

0 mm

đo tại UBND Xã Nông Thịnh

Bộc Bố

0 mm

đo tại UBND Xã Bộc Bố

Phúc Lộc

0 mm

đo tại UBND Xã Phúc Lộc

Bằng Lũng

0 mm

đo tại UBND Thị trấn Bằng Lũng

Dương Quang

0 mm

đo tại UBND xã Dương Quang

Nam Cường

0 mm

đo tại UBND xã Nam Cường

Thanh Thịnh

0 mm

đo tại UBND xã Thanh Thịnh

Lương Bằng

0 mm

đo tại UBND Xã Lương Bằng

Cẩm Giàng

0 mm

đo tại UBND xã Cẩm Giàng

Hòa Mục

0 mm

đo tại UBND Xã Hòa Mục

Yên Phong

0 mm

đo tại UBND xã Yên Phong

Thanh Mai

0 mm

đo tại Nhà văn hóa xã Thanh Mai

Đông Viên

0 mm

đo tại UBND xã Đông Viên

Yến Dương

0 mm

đo tại Nhà văn hóa thôn Nà Giảo

Lục Bình

0 mm

đo tại UBND xã Lục Bình

Đổng Xá

0 mm

đo tại UBND xã Đổng Xá

Côn Minh

0 mm

đo tại UBND Xã Côn Minh

Hảo Nghĩa

0 mm

đo tại UBND xã Trần Phú

Bình Trung

0 mm

đo tại UBND xã Bình Trung

Yên Hân

0 mm

đo tại UBND Xã Yên Hân

Đôn Phong 2

0 mm

đo tại Trạm y tế xã Đôn Phong

Xuân Lạc

0 mm

đo tại Nhà văn hóa xã Xuân Lạc

Vũ Loan 2

0 mm

đo tại Nhà văn hóa thôn Pò Duốc, xã Văn Vũ

Bộc Bố 2

0 mm

đo tại Điểm trường Nặm Mây, xã Bộc Bố

Bành Trạch 2

0 mm

đo tại Nhà văn hóa thôn Nà Nộc, xã Bành Trạch

Bằng Lãng

0 mm

đo tại Nhà văn hóa xã Bằng Lãng

Nghiên Loan 2

0 mm

đo tại UBND xã Nghiên Loan

Công Bằng

0 mm

đo tại UBND xã Công Bằng

Đôn Phong 3

0 mm

đo tại Điểm trường Bản Chiêng, xã Đôn Phong

Phương Viên

0 mm

đo tại Xã Phương Viên, Huyện Chợ Đồn

Bành Trạch 1

0 mm

đo tại UBND xã Bành Trạch

Cao Thượng

0 mm

đo tại UBND xã Cao Thượng

Kim Hỷ

0 mm

đo tại UBND xã Kim Hỷ

Yên Lạc

0 mm

đo tại Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì

Đồng Lạc 1

0 mm

đo tại Xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn

Giáo Hiệu

0 mm

đo tại UBND xã Giáo Hiệu

Bộc Bố 1

0 mm

đo tại Điểm trường Nà Lẩy, xã Bộc Bố

Bình Văn

0 mm

đo tại UBND xã Bình Văn

Mỹ Thanh

0 mm

đo tại UBND xã Mỹ Thanh

Dương Phong 1

0 mm

đo tại UBND xã Dương Phong

Dương Phong 2

0 mm

đo tại Điểm trường Khuổi Cò, xã Dương Phong

Đã cập nhật 28 phút trước
Mưa nhẹ 31.7°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 38.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:43
Thấp/Cao

25°/34.6°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.27 km/giờ

Điểm ngưng

26.4 °C

Chỉ số UV

5.7